Loading...

VISIE op VOETBAL LEREN

Voetballen leer je door te voetballen

Beter voetballen = betere oplossingen van dynamisch constant veranderende, grotendeels slecht voorspelbare situaties

 • Oplossingsvaardigheid trainen (oplossen leren) boven oplossingen aanleren
 • In veel verschillende situaties brengen, variability of practice (zit grotendeels al in voetbalvormen zelf)
 • Richtlijnen voor oplossen (principes)
 • Volledige context van de situatie nodig
 • Omdat “onderdelen” in elkaar grijpen minder effectief om onderdelen los te trainen
 • Voetbalhandelingen trainen = oriënteren, keuzes maken, uitvoeren samen trainen


Voetballen leer je door te voetballen

Meeste processen die een rol spelen bij een voetbalhandeling gebeuren onbewust -> leren dus vooral “onbewust”, impliciet (geen bewuste kennis)

 • Voetbalvormen (voetbalcontext) die het leereffect al in zich hebben, regels, ruimte en methodieken die daarin helpen
  Coaching gericht op bedoeling en waarnemen, weinig en kort praten (en vragen) Weinig kans geven om na te denken (tenzij over teamtactiek)
  Duurzaam leereffect is niet te zien (en al helemaal niet na te vragen) tijdens een training

Leren in waarom-hoe-wat

Waarom : Leren is allereerst doelgericht : wat moet er bereikt worden

 • Spelbedoelingen
 • Bedoelingen in teamfuncties/taken
 • Bedoelingen voor een bepaalde voetbalhandeling in een bepaalde situatie (gerelateerd aan de bovenliggende bedoelingen)

Hoe : Vanwege onbewuste karakter vervolgens richtlijnen : principes

 • Individuele basisprincipes
 • Teamprincipes
 • (positieprincipes)
 • Onafhankelijk van formatie en speelwijze

Wat : In de coaching : wat betekent dit in deze situatie

Voetballen leer je door te voetballen

Maar :

 • Activatie voorafgaande aan topbelasting (zonder, met bal), nog geen duels
 • Fysieke training als vangnet voor extreme belastingsmomenten
 • Balhandelingen komen in grotere voetbalcontext per persoon relatief weinig voor ,maar zijn wel erg bepalend : Extra veel aandacht , wel in context (kleiner)
 • Andere bepalende handelingen die in volledige voetbalcontext weinig voorkomen
  • Bijv verwerken van schoten en 1 vs 1 bij keepers, afronden,
  • Wel proberen zoveel als mogelijk in context, evt minder

Zaken die binnen en buiten het veld plaatsvinden hebben invloed op intentie en emotie

 • Beinvloeden intenties (motivatie) en emoties en controle door mental coaching
  Beinvloeden ontwikkelgedrag buiten het veld
  Sociaal-emotionele omgeving ; relatie met trainer en binnen team beïnvloeden

En :

 • Spelers hebben als doel winnen en ontwikkelen, trainers hebben als doel ontwikkelen
 • Trainer moet stuk meebewegen in wil om te winnen om intensiteit van wedstrijden en trainingen maximaal te krijgen
 • Team(cultuur) is cruciaal als ontwikkelomgeving : veiligheid, intensiteit, zelfregulatie
 • Leren in “zone van naaste ontwikkeling”
  • Spelers kunnen het net wel/niet
  • Weerstand van belang (teamgenoten-kwaliteit en intensiteit, tegenstanders)
  • Biologische leeftijden
Icon Description
Ballen
Goal groot
Goal klein
Pylonen
Hoedjes
Hesjes
Tijd
Spelers
Veld afmetingen